Ψηφιακά αρχεία / δημόσια έγγραφα

194/2023 Απόφαση ΔΣ για τη σύσταση της ΠΕΓ Πάρκου Καρατάσιου

Επιστολή προς τα μέλη του ΔΣ για την ΠΕΓ Πάρκου Καρατάσιου

Πρόταση διεκδίκισης παραχώρησης - αποτελέσματα διαβούλευσης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Παύλου Μελά αρ. 158/2019 με θέμα "Εξέταση των πορισμάτων διαβούλευσης και οριστικοποίηση των προτάσεων διεκδίκησης του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου."

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για το ΓΠΣ Πολίχνης

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πολίχνης (ΦΕΚ 444Δ/26-7-2021)

Χάρτης Χρήσεων Γης του ΓΠΣ Πολίχνης (Π.3.1)

Δήμος Παύλου Μελά προς ΤΕΘΑ (2019)

Δήμος Παύλου Μελά προς πρωθυπουργό (2019)

Επιστολή Δήμου Παύλου Μελά προς ΤΕΘΑ για το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου (2019)

Απάντηση ΥΠΕΘΑ σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου (2019)

Υπουργείο οικονομικών (2019)

Κλήση εισαγγελίας (2018)

Υπουργείο οικονομικών για διεκδίκηση (2017)

Έγγραφο Δήμου Παύλου Μελά προς Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (2017)

Υπουργείο Οικονομικών προς Υπουργείο Εσωτερικών (2017)

Απάντηση Δήμου Παύλου Μελά προς ΥΠΕΘΑ (2016)

Έγγραφο Αστυνομίας προς Δήμο Παύλου Μελά (2016)

Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών για μη ηλεκτροδότηση (2015)

Έγγραφο ΥΠΕΘΑ προς Αστυνομία (2016)

Εντολή αντιδημάρχου για ηλεκτροδότηση (2015)

Κτηματολόγιο - Απόρριψη ένστασης (2014)

Πολιτιστικός Σύλλογος προς εισαγγελία (2013)

Κτηματική υπηρεσία - Ιστορικό (2012)

ΥΠΕΘΑ προς Δήμο Παύλου Μελά (2012)

Άρση παραχώρησης (2012)

ΥΠΕΘΑ - σχετικά με τα Στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης (2008)

Παραχώρηση ΥΠΕΘΑ (2005)

ΚΥΑ Γ.621/59/1984

Ν.1337/1983