Αρχική

Η «επόμενη μέρα» στο Καρατάσιου


banner


Η ΠΕΓ Πάρκου Καρατάσιου

Η Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς (ΠΕΓ) Πάρκου Καρατάσιου, συγκροτήθηκε με την 194/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά και προβλέπεται από το άρθρο 30 του Ν.1337/1983 και την ΚΥΑ Γ.621/59/1984. Σκοποί της ΠΕΓ Πάρκου Καρατάσιου είναι:
• Να γνωμοδοτεί προς την τοπική αυτοδιοίκηση και το κεντρικό κράτος για τα θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης του Πάρκου Καρατάσιου, ως εκφραστής της τοπικής κοινωνίας.
• Να συγκαλεί ανοιχτές συνελεύσεις των πολιτών, για τα θέματα που αφορούν στο Πάρκο Καρατάσιου. Να αποτελέσει έναν νέο θεσμό της κοινωνίας των πολιτών, εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα είναι “σημείο αναφοράς” για τα θέματα του Πάρκου Καρατάσιου.
• Να αποτελέσει θεματοφύλακα της δημόσιας χρήσης του χώρου, όπως προβλέπεται από το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πολίχνης.

Ποιοι
είμαστε

Η ΠΕΓ Πάρκου Καρατάσιου συγκροτείται από εκπροσώπους συλλόγων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου. Αποτελούμε τμήμα της τοπικής κοινωνίας, που σε συνεργασία με τον Δήμο Παύλου Μελά υπερασπιζόμαστε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου και διεκδικούμε την απόδοσή του στους πολίτες, από  την στιγμή της αποχώρησης του στρατού, το 2003.

Τι έχουμε
καταφέρει

Η έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Πολίχνης (ΦΕΚ 444Δ 26-7-2021)  αποτελεί δικαίωση του πολύχρονου αυτού αγώνα, καθώς με αυτήν θεσμοθετείται ο χώρος του πρώην στρατοπέδου ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Συγκεκριμένα, από το ΓΠΣ προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 75% της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου θα είναι χώρος πρασίνου και στο υπόλοιπο της έκτασης θα φιλοξενούνται κοινωφελείς λειτουργίες (δηλαδή χρήσεις γης υγείας, αθλητισμού, πολιτισμού και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Στο παραπάνω πλαίσιο, τμήμα του πρώην στρατοπέδου παραχωρήθηκε τον Ιούλιο του 2022 στο Υπουργείο Υγείας για την κατασκευή Ογκολογικού Νοσοκομείου. Το επόμενο βήμα είναι ο σχεδιασμός να εξειδικευτεί ώστε να καθοριστεί επακριβώς που θα χωροθετηθεί το Ογκολογικό και οι συνοδές του χρήσεις, όπως χώρος στάθμευσης και τερματικός σταθμός του μετρό. 

Τι στόχους
έχουμε

Κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει ο σχεδιασμός να εξειδικευτεί και να επιταχυνθεί και στο υπόλοιπο τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα δομηθεί ο ελάχιστος δυνατός χώρος για την φιλοξενία περαιτέρω κοινωφελών λειτουργιών (έως 25% της συνολικής έκτασης των 689 στρεμμάτων). Η προστασία και η ενίσχυση του πρασίνου ήταν και παραμένει πάγια θέση της τοπικής κοινωνίας. Είναι “ο κύριος πυλώνας” για τον σχεδιασμό του χώρου, όπως αναφέρεται στην υπ.αριθμ. 158/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) Δήμου Παύλου Μελά, με την οποία υιοθετήθηκαν από τον Δήμο τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης που έγινε για το Καρατάσιου το 2018. Εμμένουμε στη θέση της προστασίας και ενίσχυσης του πρασίνου και στις κατευθύνσεις που πηγάζουν από αυτήν, όπως η περιβαλλοντική αναβάθμιση - ανάδειξη της παραρεμάτιας ζώνης του Ξηροποτάμου, η επανάχρηση περιορισμένου αριθμού (8-9) υφιστάμενων κτισμάτων και κατεδάφιση των υπόλοιπων, η ενίσχυση - αναβάθμιση του υφιστάμενου πυρήνα αθλητισμού, η φιλοξενία των χρήσεων γης πολιτισμού και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις υφιστάμενες δομές (κτίρια και υπαίθριους χώρους) με μικρές μόνο προσθήκες/ παρεμβάσεις και η διατήρηση και ενίσχυση των περιαστικών καλλιεργειών. Η ενίσχυση των περιαστικών καλλιεργειών μπορεί να δημιουργήσει συνέργειες με το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις όπως η Θεραπευτική Κηπουρική και χώροι που δίνουν έμφαση στη θεραπευτική διάσταση του πρασίνου. Παρομοίως, το “πάρκο οικόσιτων ζώων της ελληνικής υπαίθρου”, (πόρισμα της δημόσιας διαβούλευσης που υιοθετηθηκε από τον Δήμο), μπορεί να λειτουργήσει ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες δομές θεραπείας που χρησιμοποιούν οικόσιτα ζώα. 

Το πάρκο Καρατάσιου είναι κάτι παραπάνω από χώρος πρασίνου. Είναι ιστορικά ένας χώρος, όπου οι σύλλογοι και οι συλλογικότητες των πολιτών, έχουν αυξημένο ρόλο και λόγο για τη μορφή και τη χρήση του. Πέρα από την προστασία και ενίσχυση του πρασίνου, εμμένουμε και στον κοινωνικό χαρακτήρα που είχαν τα πορίσματα της διαβούλευσης, όπως η δημιουργία ενός πυρήνα ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, πολιτισμού και εθελοντισμού και η δημιουργία μικρών θεματικών πάρκων με την έμπρακτη συμμετοχή αντίστοιχων τοπικών συλλόγων και φορέων, που θα μπορούσαν και να συνεισφέρουν στη δημιουργία και τη φροντίδα τους. Μετά τη δέσμευση τμήματος του πάρκου από το Ογκολογικό Νοσοκομείο, θα απομείνει χώρος περίπου 550 στρεμμάτων για πράσινο. Η τοπική κοινωνία, μέσα από τους συλλόγους και τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο χώρο,  όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα συνδράμει στην προσπάθεια του Δήμου για τη διεκδίκηση του χώρου και θα επιδιώξει να παίξει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και τη διαχείρισή του.