Στις 18 Φεβρουαρίου 2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρατάσιου έγινε Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρατάσιου και αποφασίστηκε ομόφωνα η ανασύνθεσή του.

Οι αλλαγές που προέκυψαν είναι οι εξής:

  • Πρόεδρος: Πέτρος Καρατζούλης
  • Ταμίας: Νίκος Γιαμάκης
  • Μέλος Δ.Σ.: Σάκης Λαζαρίδης

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. παραμένουν ως έχουν:

  • Αντιπρόεδρος: Ηλίας Καλαντίδης
  • Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Παπαδόπουλος
  • Υπ. Επικοινωνίας: Ευθύμης Παπαδημητρίου
  • Μέλος Δ.Σ.: Ειρήνη Καρακασίδου

Εξελεγκτική Επιτροπή:

  • Πρόεδρος: Όλγα Φραγγίδου
  • Μέλη: Ευγενία Κουτσογιάννη & Κλαίρη Κουτσογιάννη