12-03-2012 @ Έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.

Πρόεδρος : Λαζαρίδης Αθανάσιος,   Αντιπρόεδρος : Καλαντίδης Ηλίας

Γεν.Γραμ.: Παπαδόπουλος Κων/νος,   Ταμίας : Καρατζούλης Πέτρος

Υπ. επ/νίας : Παπαδημητρίου Ευθύμιος

Μέλος : Γιαμάκης Νικόλαος,   Μέλος : Καρακασίδου Ειρήνη

Για την  ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος:Φραγγίδου ΄Ολγα,    Μέλος:Κουτσογιάννη Ευγενία & Κουτσογιάννη Κλαίρη